Psina

Život s welššpringrem je jedna velká psina.


úterý 19. června 2012

Welššpringršpanělé z Ivančic na CRUFTS 2012 – díl 8.

V minulém díle mého vyprávění o vystavování welššpringršpanělů na Crufts jsem se zmínil o tom, že "bivakovat" se psem a všemi možnými krámy hned vedle výstavního kruhu není na této výstavě dovoleno. Stav, který je u nás naprosto obvyklý je v Británii nepřípustný. Náš výstavní kruh, stejně jako všechny ostatní na výstavě Crufts, nebyl obehnán žádnou páskou. Kolem kruhu bylo rozmístěno několik skupin židliček spoutaných k sobě navzájem plastovou páskou aby se nedaly přemisťovat. Každý kdo má zájem sledovat dění v kruhu se může usadit na některou z těchto židliček, je-li zrovna volná. Ti,co sedí v první řadě mají přímo před sebou psy a feny čekající se svými páníčky na individuální posouzení a je naprosto běžným jevem, že diváci a vystavovatelé si spolu povídají zatímco jejich čtyřnozí miláčci se nechávají hladit a projevují svoji náklonnost sedícícm divákům. Atmosféra je velmi uvolněná a přátelská. Je naprosto běžné, že ve chvíli kdy se mají pejsci rozběhnout předá starší vystavovatel, nebo vystavovatelka, vodítko mladší osobě čekající mimo kruh, ta s pejskem oběhne kruh podle pokynu rozhodčího a pak jej zase vrátí vystavovateli, nebo vystavovatelce, pro které by běh v kruhu byl s ohledem na jejich věk, nebo zdravotní handicapp obtížný. Nikdy předtím jsem něčeho takového nebyl svědkem na žádné výstavě, kterou jsem absolvoval.

Petra a Petra sledují dění ve výstavním kruhu

Také my jsme si včas vybrali "svoje" židličky ze kterých jsme hodlali celý den sledovat dění ve welššpringřím kruhu číslo 10. Samozřejmě, že se nacházely v první řadě, abychom měli hezký výhled. Všichni jsme se domluvili tak, že se budeme střídat na židličkách a u "benchů" tak abychom nemuseli nechat psy samotné a zároveň abychom neztratili přehled o dění v kruhu.


Stejně jako na jiných výstavách, také na Crufts jsou nejprve posuzováni psi a teprve po nich feny. A z tohoto důvodu byl prvním českým welššpringršpanělem předvedeným na výstavě Crufts pes Harry Potter Ivančice. Když Harry s Petrou nastupovali tak do kruhu tak jsme jim přáli štěstí a drželi všechny pěsti, samozřejmě jsme byli a také mírně nervózní a napjatí jak to dopadne. Na tomto místě musím vyprávět jednu úsměvnou historku,ke které v té chvíli došlo. Psi a feny nenastupují do jednotlivých tříd do kruhu podle katalogových čísel, tak jak jsme my zvyklí, ale prostě podle toho kdo dříve přijde. Vedoucím kruhu ve welššpringřím kruhu číslo 10 byl čilý šedesátník, který vždy se seznamem a tužkou v ruce všechny pejsky obešel a zkontroloval si kdo nastoupil a kdo chybí. Také třídu yearling do které byli přihlášeni Harry s Petrou si pěkně kontroloval a když se dostal k Harrymu tak se na Petru podíval a zvedl obočí a řekl: "Tak Harry Potter, jo?". Petra se pyšně usmála a hrdě mu odpověděla: "Jo a ještě tu má sestřičku a ta se jmenuje Hermiona Granger!". Vedoucí kruhu se rozesmál, zvedl palec pravé ruky nahoru a prohlásil: "Super". Všechno se to událo přímo přede mnou a Petrou, protože jsme v té chvíli seděli v první řadě na modrých židličkách pouhý metr za Harrym s Petrou. Bylo zcela evidentní, že vedoucího kruhu Harryho jméno zaujalo už dříve a byl na tuto situaci připravený.

"Tak Harry Potter, jo?"
Harry čeká na individuální posouzení
Yearling class ve které se Harry s Petrou na Crufts představili nebyla první vystavovanou třídou a proto jsme již věděli jakým způsobem Mrs. Christine Knowles posuzuje. Celou třídu do které bylo, kromě Harryho, přihlášeno dalších 12 psů nechala několikrát oběhnout kruh a potom brala jednotlivé pejsky před stolek na individuální posouzení. Při něm nechala každou dvojici oběhnout trojúhelník a potom ještě od sebe a k sobě. Každého psa si také ve výstavním postoji důkladně prohmatala a osahala s pečlivostí, která byla u všech stejná. Po individuálním posouzení pak pejska i jeho vystavovatele odeslala čekat na kraj kruhu. V této chvíli se musím zmínit o tom, že způsob posuzování na Crufts se hodně liší od toho na co jsme zvyklí u nás. Z každé třídy rozhodčí vybere pět jedinců mezi kterými určí pořadí a zadá jim ocenění FIRST PRIZE, SECOND PRIZE, THIRD PRIZE, RES a VHC, zbývající pošle pryč bez ocenění, určení pořadí a posudků na které jsme zvyklí.

Petra upravuje Harryho ve výstavním postoji, my sedíme vzadu a jsme nervózní.
Ze svých židliček jsme napjatě sledovali jak probíhá posuzování třídy ve které byl Petra s "naším" Harrym. Harry zcela věren své tradici nikdy nevydržel stát ve výstavním postoji dostatečně dlouho bez "přestávky", kterou si udělal vždy, když měl dojem, že už to trvá příliš dlouho. Petra vždy dokázala Harryho postavit do postoje znovu a my jsme jí vždy akorát naznačili co je třeba upravit.

Harry při individuálním posuzování před stolkem
Po ukončení individuálního posuzování všichni vystavovatelé postavili své psy do výstavního postoje a rozhodčí se začala kolem řady procházet, dívala se na jednotlivé psy, občas k některému přistoupila, podívala se na něj zblízka, nebo si prohmátla detail psího těla. Viděli jsme, že Mrs. Knowles věnuje Harrymu více pozornosti než většině ostatních psů. Úměrně s tím jak jsme ji pozorovali stoupala naše nervozita a netrpělivě jsme očekávali kdy začne zadávat pořadí. Začala pěkně od prvního místa, FIRST PRIZE, přes druhé místo SECOND PRIZE a když došla k místu třetímu tak rezolutním gestem ukázala na Harryho s Petrou = THIRD PRIZE. V té chvíli se mi zatmělo před očima a asi jsem dostal krátkou srdeční zástavu! HARRY JE TŘETÍ V YEARLING CLASS NA CRUFTS!!! Nebyl to sen, ale skutečnost! Petra se zvedla a s Harrym přešli do popředí kruhu, kde se zařadili za dva již dříve vybrané psy.

Harry Potter Ivančice THIRD PRIZE v yearling clas na Crufts 2012
Ve chvíli kdy rozhodčí Mrs. Knowles ukázala na Harryho a poslala je na třetí místo ve třídě byl reakcí skupinky přihlížejících z Česka výbuch nadšení tak hlasitý, že za celý den nebyl hlasitější a překvapil i samotnou paní rozhodčí. Omluvou nám budiž to, že to bylo spontánní a upřimné.

Harry před stolkem při sepisování posudku
Musím napsat, že si vůbec nepamatuji jak rozhodčí zadávala pořadí dalších dvou psů, ale asi to bylo rychlé, protože pak už jsem viděl zapisovatelku jak pokládá před pět vybraných psů kokardy a diplomy v barvách příslušejících k jejich pořadí. Potom rozhodčí dovolila abychom si šli do kruhu psy vyfotografovat. Do kruhu se nahrnula ze všech stran skupinka lidí a fotografovala pět šťastlivců z yearling class. Také jsem vběhl do kruhu a pořídil pár fotek. Snažil jsem se abych na nich měl Harryho s Petrou a jejich kokardu a diplom.

Harry ve svém "benchi" se šťastnou Petrou a žlutou kokardou
Po sepsání posudku jsme konečně mohli Petře poblahopřát a Harryho pohladit. Na Petře bylo vidět, že je dojatá a kokardu s diplomem si odnesla k Harryho "benchi" nad který je vystavila, což je na Crufts běžná praxe. K "benchi" je doprovázel její přítel Michal, my jsme s nimi nešli, chtěli jsme jim dát trochu soukromí a asi to tak bylo dobře, protože zcela určitě se v Petřiných očích objevilo i pár slziček dojetí a štěstí.

Zdeněk Šilberger
Chovatelská stanice Ivančice